Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týdenní plán 28.5. - 1.6.

laugh CO NÁS  ČEKÁ A NEMINE wink

Okruhy pro závěrečné opakování:

MA:

zaokrouhlování, přednosti výpočtů, závorky, podíl, součin, součet, rozdíl, aritmetický průměr, zlomky, 1/5 z 3000, apod., dělení dvojciferným číslem, desetinná čísla, násobení, sčítání, odčítání des. čísel, sl. úlohy

ČJ:

sl. druhy, zákl. skl. dvojice a určovací, zájmena, číslovky, mě/mně, s, z  na zač. slov, mluv. kategorie podst. jmen, příd. jmen a sloves, způsoby rozkazovací, podmiňovací

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE - nové učivo SLOVESA/ rozkazovací, podmiňovací způsob

Stále procvičujeme koncovky podstatných a přídavných jmen - pravopisná cvičení+ pracovní sešit (vybraná cvičení na procvičování)

DÚ - uč. str. 163/ 1,2,4

SLOH - popis krajiny

MATEMATIKA

UČEBNICE - sčítání a odčítání zlomků, násobení a dělení desetinných čísel 10,100 (procvičujeme do str. 41)

 - uč. str. 53/ 6a, 9,10

GEOMETRIE - opakování učiva 5.třídy

DÚ -nebude

VLASTIVĚDA

UČEBNICE -  str.35 - 42 (toto učivo budeme probírat už jen pomocí dokumentů, prezentací, obrázkové dokumentace....zápisky do sešitu už nebudou a testíky z těchto kapitol už také nebudou)

enlightenedCo děti budou umět: učebnice str. 9 - 34 (na opakování stačí zápisky ze sešituyes

TEST - bude ve čtvrtek  (uč. do str. 25 - 34, zopakujte si wink)

DÚ - vypracovat referát/prezentaci na téma:

VYNÁLEZY A OBJEVY 18. - 20. STOLETÍ.

Krátká, ale výstižná informace o daném vynálezu, vynálezci, objevu, přínosu pro lidstvo.....

Vypracovat do 11.6.laugh

 

PŘÍRODOVĚDA

UČEBNICE - str. 64,65 (smyslová, nervová soustava)

TESTÍK - bude v úterý (člověk str. 56 - 63 + sešit, umět popsat části těla, kostry, funkce soustavy/orgánů....)